תקנון האתר

מבוא

• אתר kormoranil.com ("האתר") המופעל ע"י קורמורן שיווק והפצה ע.מ 313221053, ("קורמורן" או "נותנת השירות") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת קורסים אינטרנטיים ("המוצר").

• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין קורמורן.

 

הרכישה

• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

• ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי כפי שייקבע ע"י קורמורן.

• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י קורמורן האשראי.

• מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ, חשבונית מס/קבלה נשלחת באופן אוטומטי אחרי הרכישה.

• קורמורן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

 

החזרות וביטולים

• ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של קורמורן עד 14 ימים וזאת במידה ולא נצפו מעל ל30% מהקורס שנקנה ואך ורק אם תוכן הקורס אינו תואם את המובטח בו לפני קניית הקורס, מידע על כמות הסרטונים שנצפו יינתן ממערכת הצפייה בקורסים "סקולר" של חברת רב מסר, בה מפורטים כמו הסרטונים שנצפו.
על כל מקרה, בחלוף 14 ימים רצופים (*לא ימי עסקים) לא יהיה ניתן לקבל החזר על קניית קורס.

 

אספקה והובלת המוצר

• לאחר קניית הקורס/ים המוצר מסופק במלואו לקונה, כלומר - כל הסרטונים נפתחים בפניו באותו הזמן וללא עיכוב. פרטי הכניסה למערכת הצפייה בקורסים "סקולר" נשלחים לאימייל שהוזן בטופס ההרשמה לקורס.

• קורמורן לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה ו/או הקשורים במערכות ובשרתים של מערכת הצפייה בקורסים "סקולר".

 

שירות לקוחות

• בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של קורמורן בטלפון 054-3349778 או 053-2200401 במייל rubinbuss@gmail.com


אחריות

• קורמורן לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של קורמורן.

 

אבטחת מידע ופרטיות

•קורמורן, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם קורמורן ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

• קורמורן נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת קורמורן ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא קורמורן אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

• קורמורן מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

• בלחיצה על כפתורי שליחת הטפסים ומידע באתר, יש משום הסכמה לקורמורן או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של קורמורן. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של קורמורן שלח אימייל לrubinbuss@gmail.com.
 

קניין רוחני

• כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של קורמורן.

• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם קורמורן.

 

דין וסמכות שיפוט

• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

הפתרונות שלנו

יעוץ/תכנון מקצועי לעסקת יבוא מסחרי

מאמרים על ייבוא מסחרי סיטונאי

אתר זה שייך לקורמורן ייבוא מסין והעולם
תל אביב, 2021

אנחנו עובדים עם: